Liczba odwiedzin strony: 19255 Osób na stronie: 3
 

"Arnisador" Fhu. Trojanowski Krzysztof

 
 
"Arnisador" Fhu. Trojanowski Krzysztof
 
Klonowa 1
Profesja:   firma windykacyjna

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2002 Nr 43 poz. 400 - Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego. (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2002 r.) Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 ) zarządza się, co następuje:...